Konferencja pt: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku

W dniach 16 -17 maja 2011 roku w Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyła się konferencja: "Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”. Konferencja organizowana była przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Generalnym Sponsorem była nasza firma jeszcze pod nazwą EMACK i firma 3M Poland.

 

http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/sponsorzy.html

Celem konferencji było przedstawienie edukacyjnej roli współczesnych bibliotek oraz podkreślenie możliwości efektywnego zastosowania nowych narzędzi komunikacji społecznej w kształceniu przyszłych bibliotekarzy. W konferencji wzięli udział bibliotekarze z bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz z państwowych i prywatnych szkół wyższych, pracownicy naukowych instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa kształcących przyszłych bibliotekarzy.

Ilość uczestników konferencji 140 osób z różnego typu bibliotek od szkolnych poprzez publiczne, pedagogiczne, państwowych i niepaństwowych szkół wyższych oraz pracowników naukowych Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa z całej Polski.
Problematyka konferencji obejmowała szeroki zakres tematów związanych z edukacją w bibliotekach różnego typu.

Podczas prezentacji zaprezentowano najnowsze rozwiązania związane z ewidencją i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych firmy 3M.
Uniwersytet Pedagogiczny jest największą uczelnią w kraju kształcącą przyszłych nauczycieli, którzy stanowią fundament społeczeństwa i są odpowiedzialni za rozwój i światopogląd młodego pokolenia. Istotne dla nas jest nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami akademickimi i nauczycielami szkół różnego typu.
Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Krakowa oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego.

Konferencja wpisała się w obchody 65-lecia powstania Uniwersytetu Pedagogicznego.
http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/galeria/index.html