Konferencja Systemy do zabezpieczania i ewidencji zbiorów bibliotecznych firmy 3M

W dniu 22.03.2011 odbyła się konferencja wspólnie organizowana przez naszą firmę jeszcze pod nazwą EMACK, 3M i Uniwersytet Jagielloński.
W konferencji uczestniczyło 40 przedstawicieli krakowskich bibliotek akademickich.

Chcieliśmy podziękować za udział: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Bibliotece Głównej UP w Krakowie, Akademii Górniczo – Hutniczej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetowi Ekonomicznemu, Akademii Wychowania Fizycznego, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie.

 

 

Podczas konferencji zaprezentowano technologie EM i RFID wykorzystywane przez firmę 3M w systemach do ewidencji i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych. Omówiono produkty dedykowane dla systemów bibliotecznych, m. in.:
- cyfrowy asystent biblioteczny,
- stacja do samodzielnych wypożyczeń,
- inteligentny system zwrotów i wypożyczeń
- szybka i przenośna konwersja wolumenów z kodów kreskowych do standardu RFID,
- stacja robocza dla personelu,
- systemy detekcji,
- zabezpieczenia Tattle-tape,
- znaczniki RFID